{"steinalias": "gravminne-544-70x50","steinmodell": "544","steinhoyde": "70","steinbredde": "50","bildehoyde": "","helpolering": {"pris": "5000"},"bedplate": {"bredde": "645","variant": "bedplate50til74","alias": "none"},"steinsorter": { "sortgranitt": { "navn": "Sort granitt", "pris": "18200" }, "hvitgranitt": { "navn": "Hvit Granitt", "pris": "18200" }, "gragranitt": { "navn": "Grå granitt", "pris": "18200" }, "aurora": { "navn": "Aurora", "pris": "18200" }, "blaagneis": { "navn": "Blå gneis", "pris": "18200" }, "hvitgneis": { "navn": "Hvit Gneis", "pris": "18200" }, "hallandia": { "navn": "Hallandia", "pris": "18200" }, "blalabrador": { "navn": "Blå Labrador", "pris": "18200" }, "morklabrador": { "navn": "Mørk Labrador", "pris": "18200" } },"elembox": "1195,165,1795,925","guides": {"x": [1500],"y": []},"defaults": {"font": "hobo","color": "silver","navn": "1500,358,34,SVERRE ANKER OPPLAND","dato": "1500,403,26","minneord": "1500,633,27,ELSKET OG SAVNET"},"defaultelements": [{"type":"ornament","alias":"ornament-544_anker","width":80,"x":1333,"y":229}]}