Steinhjerte-BlåGneis

Category: Ornament
Kan roteres: yes
Kan speilvendes: no
Bilde: BlaGneis.png
Art. nr.: 10631-Blå Gneis
Pris: 1990
Bredde i mm: 140
Høyde i mm: 140
return