396 Dobbelt Hjerte Åpent

Art. nr.: 396 Dobbelt Hjerte Åpent
SVG: 0360_dobbelt_hjerte_med_apning.svg
Standardbredde: 200
Minimumsbredde: 80
Maksimumsbredde: 220
return